سیدجلال‌الدین اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدجلال‌الدین اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

سیدجلال‌الدین بن عبدالخالق طاهری، از علمای مبارز و انقلابی و ائمه جمعه اصفهان
سیدجلال‌الدین بن فخرالدین فارقلیطی موسوی خوانساری اصفهانی، عالم فاضل در اصفهان
سیدجلال‌الدین بن محمدتقی تقوی قمشه‌ای اصفهانی، از شعرای معاصر در اصفهان
سیدجلال‌الدین حسینی اصفهانی، شاعر نقاش و مذهب هنرمند قرن دهم هجری در اصفهان
سیدجلال‌الدین بن مرتضی شریعتی طباطبائی زفره‌ای اصفهانی، عالم فاضل در اصفهان
سیدجلال‌الدین بن مسیح چهارسوقی روضاتی اصفهانی، عالم فاضل و نوه صاحب روضات
سیدجلال‌الدین بن سیدمصطفی فقیه ایمانی اصفهانی، عالم جلیل در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار