سیدجواد بن ابوالقاسم حسینی بهشتی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدجواد بن ابوالقاسم حسینی بهشتی اصفهانی، عالم فاضل و واعظ کامل در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سیّدجواد بن آقامیرزا ابوالقاسم حسینی بهشتی، عالم فاضل و واعظ کامل. در اصفهان متولّد شده و پس از تحصیل مقدمات در درس حاج میرمحمّدصادق مدرس خاتون‌آبادی و آخوند ملّامحمّدحسین فشارکی حاضر شد. وی از اهل منبر و وعاظ اصفهان بوده و در مسجد سه پله اصفهان اقامه جماعت می‌نموده است. کتاب «هدیة النمله» در مواعظ از تالیفات او به چاپ رسیده است.
[۱] قمی، شیخ عباس، تحفة الحباب، ص۳۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. قمی، شیخ عباس، تحفة الحباب، ص۳۱.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۳۷۹.    


جعبه ابزار