سیدحسن اصفهانی (خطاط)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدحسن اصفهانی (خطاط)، از خطاطان و نویسندگان کتب در قرن سیزدهم هجری می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]
سیّدحسن اصفهانی از خطاطان و نویسندگان کتب در قرن سیزدهم هجری. در سال ۱۲۸۷ق نسخه‌ای از «حیات القلوب» علّامه مجلسی را به خط نستعلیق نوشته است. نسخه در کتابخانه جامع گوهرشاد به‌شماره ۲۵۱ موجود است.
[۱] فاضل، محمود، فهرست کتابخانه جامع گوهرشاد، ص۱۱۰.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. فاضل، محمود، فهرست کتابخانه جامع گوهرشاد، ص۱۱۰.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۴۴۲.    


جعبه ابزار