سیدحسن بن سیدابراهیم مقدس حسینی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدحسن بن سیدابراهیم مقدس حسینی اصفهانی، عالم فاضل جلیل، از علمای قرن سیزدهم هجری در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سیّدحسن مقدّس بن سیّدابراهیم حسینی عالم فاضل جلیل، از علمای قرن سیزدهم هجری. پدرش از ساوه به اصفهان آمده و به همّت حاج سیّدمحمّدباقر حجّةالاسلام شفتی منزلی در محلّه قبله دعا تهیه نموده و سکونت نمود. سیّدحسن نزد سیّدمحمّدباقر حجّةالاسلام و فرزند او سیّداسداللّه بیدآبادی و سیّدمحمّد شهشهانی به تحصیل پرداخت. تولدّش در حدود ۱۲۳۰ق و وفاتش در سال ۱۲۵۹ق روی داد و پس از فوت جنب قبر پدرش در قبرستان قبله دعا مدفون شد. گویند زهد او از علمش افزون بوده است.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۳۲۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۳۲۷.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۴۴۹.    جعبه ابزار