سیدحسن بن سیدحسین خلیفه سلطان اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدحسن بن سیدحسین خلیفه سلطان اصفهانی، عالم فاضل محقّق از اجلّه و علماء و زهاد و متکلّمین، در قرن یازدهم هجری می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرزا سیّد حسن بن سیّد علاءالدّین حسین خلیفه سلطان، عالم فاضل محقّق از اجلّه و علماء و زهاد و متکلّمین، در قرن یازدهم هجری. مادرش زبیده بیگم دختر شاه سلیمان صفوی و خواهر شاه سلطان حسین صفوی بوده است و آن مخدره موقوفات بسیاری از خود به‌جای نهاده است، ازجمله در روستای سیّان که تولیت آن بر عهده میرزا محمّدباقر صدر خاصّه، فرزندش بوده است. صاحب عنوان جدّ سادات خلیفه سلطانی جرقویه، شهرضا و اصفهان می‌باشد.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۱۳۵.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، رجال اصفهان یا تذکره القبور، ص۱۸۴-۱۸۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۱۳۵.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، رجال اصفهان یا تذکره القبور، ص۱۸۴-۱۸۵.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۴۷۷-۴۷۸.    جعبه ابزار