سیدحسن بن علی امامی سدهی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدحسن بن علی امامی سدهی اصفهانی، عالم فاضل و ادیب کامل در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سیّدحسن امامی سدهی بن حاج میرسیّدعلی بن سیّدمهدی بن سیّداسماعیل دیباجی فروشانی، عالم فاضل و ادیب کامل. در سال ۱۳۲۰ق در فروشان سده متولّد گردیده و در مولد خود و اصفهان و مشهد و نجف اشرف در نزد بزرگان و مجتهدین تلمّذ نموده و به مقام شامخ اجتهاد رسید. [سطوح اولیه را در قم آموخت سپس به مشهد مقدّس رفته و نزد سیّدعباس شاهرودی و آقاسیّدحسن سطوح عالی را فراگرفت. سپس به اصفهان بازگشت و در درس میرمحمدصادق مدرس خاتون‌آبادی، آخوند گزی و آقاشیخ محمدرضا نجفی شرکت کرده و کسب فیض نمود. پس از آن به نجف اشرف عزیمت نموده و چندین سال از دروس آیات عظام سیّدابوالحسن اصفهانی، میرزا حسین نائینی، آقا ضیاءالدّین عراقی و میرزا محمّدحسین غروی اصفهانی (کمپانی) بهره برد. پس از مدّتی به علّت بیماری به اصفهان آمده و بیست سال در آنجا بود. سپس به نجف اشرف بازگشته و از دروس آیات عظام سیّدابوالحسن اصفهانی، میرزا عبدالهادی شیرازی و حاج شیخ محمّدکاظم شیرازی مستفیض شد] در سال ۱۳۶۷ق به قم رفت و سال بعد به امر مرحوم بروجردی به همراه حاج شیخ عبدالجواد جبل عاملی و حاج‌آقا عطاءاللّه اشرفی اصفهانی (شهید محراب) برای اداره حوزه علمیه کرمانشاه به کرمانشاه رفت و پس از مدّتی به قم بازگشت.
وی سال‌های آخر عمر خود را در سِدِه ماربین (خمینی شهر فعلی) سپری نمود. نماز جماعت را در مسجد جامع اقامه می‌نمود و در مدرسه علمیه (که سابقاً حسینیه حاج حسن نام داشت) در محلّه فروشان به تدریس خارج فقه و اصول مشغول بود. وی در میان مردم به «حاج آقا امام» معروف بود. شعر نیز می‌سرود. وی یک دوره کامل فقه تالیف نمود که به چاپ نرسیده است.

وفات

[ویرایش]

سرانجام در سال ۱۳۹۸ق وفات یافته و در مسجد جامع جنب مزار برادرش حاج آقا نوراللَّه امامی مدفون شد.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، تذکره شعرای معاصر اصفهان، ص۵۸-۵۹.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، تاریخ علمی و اجتماعی اصفهان، ج۳، ص۳۶۸.
[۳] شریف رازی، محمد، گنجینه دانشمندان، ج۷، ص۳۴۷-۳۴۸.
[۴] میردامادی، سیدباقر، خمینی شهر شهری که از نو باید شناخت، ص۱۱۲-۱۱۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، تذکره شعرای معاصر اصفهان، ص۵۸-۵۹.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، تاریخ علمی و اجتماعی اصفهان، ج۳، ص۳۶۸.
۳. شریف رازی، محمد، گنجینه دانشمندان، ج۷، ص۳۴۷-۳۴۸.
۴. میردامادی، سیدباقر، خمینی شهر شهری که از نو باید شناخت، ص۱۱۲-۱۱۳.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۵۱۳-۵۱۴.    
)


جعبه ابزار