سیدحسن بن هادی علوی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدحسن بن هادی علوی اصفهانی، از محدّثین قرن پنجم هجری در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سیّدابوالعزّ حسن بن‌ هادی بن حسن علوی اصفهانی، از محدّثین اصفهان است. وی در سال ۴۵۰ق متولّد شده و از ابومسلم محمّد بن علی بن مهریزد اصفهانی و‌ ام‌الحسن عایشه بنت حسن بن ابراهیم ورکانی و دیگران حدیث شنیده است. سرانجام در حدود سال ۴۵۰ق در ماه رمضان وفات یافت.
ابوسعد سمعانی درباره تندخوئی او داستان نقل کرده است و از او حدیث شنیده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سمعانی، عبدالکریم، التحبیر، ج۱، ص۲۱۹.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۵۶۵.    


جعبه ابزار