سیدحسن طالقانی نجفی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدحسن طالقانی نجفی اصفهانی، عالم کامل و حکیم عارف، از علمای قرن دوازدهم هجری در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سیّد حسن طالقانی عالم کامل و حکیم عارف، از علمای قرن دوازدهم هجری. حزین لاهیجی شاگردش او را «از اعاظم علماء و اکابر عرفا» دانسته و می‌نویسد: «در هیچ فنّی از علوم نبود که استحضارش به کمال نباشد. مسائل حکمت را با مشاهدات صوفیّه انطباق داده علوی عظیم در اظهار مراتب ثلاثه توحید است. قُوَّت تقریر و مباحثه‌اش به مثابه‌ای بود که احدی از اصحاب جدل را نزد او یاری سخن گفتن نبود... بعض طلبه ظاهر وی را نیز غایبانه به عقاید غیر از شرع اقدس نسبت می‌دادند.»
میرسیّدحسن طالقانی سال‌ها در اصفهان به تدریس متون حکمی و عرفانی همچون «فصوص الحکم» و «هیاکل النّور» مشغول بود تا اینکه در اوایل قرن دوازدهم هجری در اصفهان وفات یافت. (گویند) وی در تکیه خرابه نزدیک تکیه میرزا رفیعا در تخت فولاد مدفون است.
[۱] حزین لاهیجی، محمدعلی، تاریخ و سفرنامه حزین، ص۱۶۹.
[۲] صدوقی سها، منوچهر، تاریخ حکماء و عرفاء، ص۴۸.
[۳] معین، محمد، فرهنگ معین، ج۵، ص۱۰۶۷.
[۴] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۴۷۴.
[۵] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، سیری در تاریخ تحت فولاد، ص۱۱۵.
[۶] دوانی، علی، علّامه مجلسی بزرگمرد علم و دین، ص۲۳۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حزین لاهیجی، محمدعلی، تاریخ و سفرنامه حزین، ص۱۶۹.
۲. صدوقی سها، منوچهر، تاریخ حکماء و عرفاء، ص۴۸.
۳. معین، محمد، فرهنگ معین، ج۵، ص۱۰۶۷.
۴. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۴۷۴.
۵. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، سیری در تاریخ تحت فولاد، ص۱۱۵.
۶. دوانی، علی، علّامه مجلسی بزرگمرد علم و دین، ص۲۳۱.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۴۹۳-۴۹۴.    


جعبه ابزار