سیدحسین بن حیدر حسینی کرکی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدحسین بن حیدر حسینی کرکی اصفهانی، عالم فاضل فقیه محقق و محدث مدقق و از علمای قرن دهم و یازدهم هجری می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

عزّالدین ابوعبداللّه سیّدحسین بن حیدر [بن علی بن حیدر] بن قمر حسینی کرکی، عالم فاضل فقیه محقق و محدث مدقق معروف به «سید حسین مفتی»، از علمای قرن دهم و یازدهم هجری.
وی نزد علماء و فضلای زمان خود به تحصیل پرداخته که عبارتند از «شیخ ابی محمّد بایزید بسطامی ثانی» که در اواسط محرم ۱۰۰۴ق به او اجازه داده است. «شیخ محمّد سبط شهید ثانی» که برای او در سال ۱۰۲۹ق اجازه نوشته است. «شیخ بهاء‌الدّین محمّد عاملّی»، [«شیخ نورالدین محمّد نسّابه اصفهانی ابن حبیب‌اللّه عاملی»]
و جمعی از فضلاء و دانشمندان از او روایت می‌کنند از جمله «ملّامحمّدباقر سبزواری»، «ملّامحمّدتقی مجلسی» «میرحسن رضوی قائنی» «میرفیض‌اللّه بن غیاث‌الدّین محمّد طباطبائی قهپائی» وی سال‌ها در اصفهان ساکن و در زمان شاه عباس اول مفتی اصفهان بوده است. سال وفات او به دست نیامد [اما از اجازه و انهاء که برای احمد بن حسین اصفهانی در سال ۱۰۳۹ق نوشته است معلوم می‌شود که او تا این سال زنده بوده است.
[۷] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الاجازة الکبیره، ص۴۳۹.
[۸] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الاجازة الکبیره، ص۳۳۶.
[۹] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الاجازة الکبیره، ص۳۲۸.
[۱۰] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الاجازة الکبیره، ص۳۱۶.
[۱۲] طبرسی نوری، حسین‌ بن‌ محمدتقی، فیض قدسی، ص۱۴۶.
[۱۳] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، مصفی المقال، ص۱۴۶.
[۱۵] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، زندگینامه علّامه مجلسی، ج۱، ص۴۰۹-۴۱۰.
[۱۶] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، خاندان شیخ‌الاسلام اصفهان، ص۶۷-۶۸.
[۱۷] تفضلی، آذر و مهین فضایلی جوان، فرهنگ بزرگان اسلام و ایران، ص۱۶۸.
]

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی افندی، میرزاعبدالله، ریاض العلماء، ج۲، ص۹۰-۸۸.    
۲. موسوی خوانساری، میرزا محمدباقر، روضات الجنات، ج۲، ص۳۲۷.    
۳. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۱، ص۱۳۹.    
۴. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۱، ص۱۶۰.    
۵. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۱۱، ص۸۰.    
۶. مدرس تبریزی، محمدعلی، ریحانة الادب، ج۵، ص۱۸۲.    
۷. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الاجازة الکبیره، ص۴۳۹.
۸. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الاجازة الکبیره، ص۳۳۶.
۹. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الاجازة الکبیره، ص۳۲۸.
۱۰. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الاجازة الکبیره، ص۳۱۶.
۱۱. حسینی اشکوری، سیداحمد، تراجم الرجال، ج۱، ص۶۶.    
۱۲. طبرسی نوری، حسین‌ بن‌ محمدتقی، فیض قدسی، ص۱۴۶.
۱۳. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، مصفی المقال، ص۱۴۶.
۱۴. امین عاملی‌، سیدمحسن، اعیان الشیعه، ج۵، ص۴۷۵.    
۱۵. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، زندگینامه علّامه مجلسی، ج۱، ص۴۰۹-۴۱۰.
۱۶. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، خاندان شیخ‌الاسلام اصفهان، ص۶۷-۶۸.
۱۷. تفضلی، آذر و مهین فضایلی جوان، فرهنگ بزرگان اسلام و ایران، ص۱۶۸.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۶۶۹.    


رده‌های این صفحه : شاگردان شیخ بهایی
جعبه ابزار