سیدحسین بن سیدمحمدعلی حسینی عریضی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدحسین بن سیدمحمدعلی حسینی عریضی اصفهانی، دانشمند بزرگوار، فاضل ادیب زبان شناس معاصر در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سیّدحسین بن آقاسیّدمحمّدعلی بن سیّدمحمّدباقر حسینی عریضی اصفهانی. دانشمند بزرگوار، فاضل ادیب زبان شناس معاصر. در سال ۱۲۸۵ش در اصفهان متولّد شد پدرش از اساتید علم قرائت و تجوید بود. در اصفهان تحصیلات ابتدائی و متوسطه را تا دیپلم ادامه داد و به استخدام وزارت راه درآمد امّا پس از مدّتی به وزارت معارف منتقل شده و به تدریس در دبیرستان‌های اصفهان پرداخت و پس از چند سال به معاونت و ریاست دبیرستان ادب منصوب شد و ۲۵سال رئیس این دبیرستان بود. در کنار آن همواره به طور خودجوش به مطالعه و آموختن ادامه داد و در زبانهای فارسی، عربی و فرانسه مهارت یافت. همچنین در رشته حقوق در دانشگاه تهران ادامه تحصیل داد. پس از تاسیس دانشکده ادبیات در اصفهان به تدریس جامعه شناسی در آنجا مشغول شد.
[۱] نشریه «افتخارات ملّی»، شماره ۲۸۸، نوزدهم اردیبهشت ۱۳۷۰ش.
[۲] یادنامه ادب، ص ۳۷-۳۵.وفات

[ویرایش]

او پس از یک عمر خدمت صادقانه به علم و اجتماع در بعد از ظهر ۲۳ رمضان المبارک سال ۱۴۱۱ق وفات یافته و در قطعه نام آوران واقع در گورستان باغ رضوان اصفهان مدفون گردید.

تالیفات

[ویرایش]

آثار و تالیفات زیر از اوست:
۱. «تاریخ اصفهان» ۲. «ترجمه سفرنامه شاردن» قسمت اصفهان که دوبار به چاپ رسیده است. ۳. ترجمه مقاله‌ای درباره کتاب‌های «لطائف غیبیه» و «مصقل صفا» تالیف سیّداحمد علوی به فرانسه به خواهش سیّدجمال‌الدّین میردامادی جهت‌ هانری کربن خاورشناس فرانسوی. ۴. «گوشه‌هایی ناشناخته تاریخی حمله مغول به ایران» ۵. مقاله «زبان فارسی را پاسداری کنیم» ۶. «ترجمه تاریخ هندی» تالیف: «پیِر میل» که در سال ۱۳۳۶ش به چاپ رسیده است.
[۳] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۱۲۵-۱۲۳.
[۴] کاستاندا، کارلُس، آئین فرزانگی، ج۱، ص۸۴-۸۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نشریه «افتخارات ملّی»، شماره ۲۸۸، نوزدهم اردیبهشت ۱۳۷۰ش.
۲. یادنامه ادب، ص ۳۷-۳۵.
۳. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۱۲۵-۱۲۳.
۴. کاستاندا، کارلُس، آئین فرزانگی، ج۱، ص۸۴-۸۵.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۷۲۵-۷۲۶.    
ا

جعبه ابزار