سیدحسین بن علی‌اکبر مقصودی یزدی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدحسین بن علی‌اکبر مقصودی یزدی اصفهانی، از شعرای معاصر اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سیّدحسین مقصودی فرزند سیّدعلی‌اکبر یزدی، از شعرای معاصر است. در ۱۵ اردیبهشت ۱۲۹۹ش در اصفهان متولّد شده و پس از انجام تحصیلات ابتدائی و متوسطه به استخدام کارخانه صنایع پشم اصفهان در آمده است.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، تذکره شعرای معاصر اصفهان، ص۴۶۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، تذکره شعرای معاصر اصفهان، ص۴۶۳.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۷۲۱.    


جعبه ابزار