سیدحسین بن محمدباقر خلیفه سلطانی مرعشی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدحسین بن محمدباقر خلیفه سلطانی مرعشی اصفهانی، عالم فاضل از علماء اصفهان در قرن دوازدهم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سیّدعلاءالدّین حسین بن میرزا محمّدباقر صدر بن سیّدحسن بن سیّدعلاءالدّین حسین خلیفه سلطانی مرعشی، عالم فاضل از علماء اصفهان در قرن دوازدهم هجری. شاگرد و مجاز از پدر خود بوده و پس از وفات در قبرستان ستّی فاطمه اصفهان مدفون شد.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۳۲۶.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۲۴۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۳۲۶.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۲۴۸.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۶۳۴.    جعبه ابزار