سیدحسین بن هاشم حمامی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسید حسین حمّامی در سال ۱۲۹۸ هـ . ق در نجف اشرف متولد شد. لقب حمّامی از جدش، سید هاشم حمامی به او رسیده است. وی سالها در درس آخوند خراسانی، سید محمد کاظم یزدی و شیخ الشریعه اصفهانی شرکت کرد و در فقه و اصول از نخبگان روزگار گردید. پس از وفات سید ابوالحسن اصفهانی، بسیاری از مقلدانش به سید حسین حمامی روی آوردند و از او تقلید نمودند.
سید حسین حمّامی فلسفه و کلام را نزد میرزا احمد تهرانی، شیخ علی نوری و سید علی اصغر هزارجریبی فرا گرفت.


آثار

[ویرایش]

۱. تعلیقه بر کتاب ذخیرة الصالحین.
۲. تعلیقه بر هدایة المسترشدین.
۳. حاشیه بر کتاب وسیلة النجاة.
۴. تقریرات فی الاصول: ‌تقریرات درسهای آخوند خراسانی.
۵. تقریرات فی الفقه: تقریرات درسهای سید کاظم یزدی و شیخ الشریعه اصفهانی.
۶. تقریرات فی الحکمة و الکلام.

وفات

[ویرایش]

آیة الله حمّامی در جمادی الاول ۱۳۷۹ هـ . ق وفات کرد و در نجف دفن شد.
[۱] . اعیان الشیعه، ج ۶، ص ۱۳۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. . اعیان الشیعه، ج ۶، ص ۱۳۱.


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم    


جعبه ابزار