سیدحسین طباطبایی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدحسین طباطبایی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

حاج آقاحسین طباطبایی بروجردی، بزرگترین مرجع تقلید جهان تشیّع در عصر خود
سیدحسین طباطبایی قمی، از علمای مبارز شیعه در قرن چهاردهم هجری قمری
سیدحسین مدرسی طباطبایی، از علمای معاصر شیعه
سیدحسین بن قاسم رسی طباطبایی، حسین رسی فرزند قاسم بن ابراهیم رسی از فقیهان و محققان و مبارزان خاندان طباطبایی
سیدحسین بن قاسم عیانی طباطبایی، حسین بن قاسم عیانی (۳۷۶-۴۰۴ ق/۹۸۶-۱۰۱۳ م)، عالم، فقیه، متکلم، نویسنده و فرمان‌روای زیدی یمن


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار