سیدرضی‌الدین ابوالقاسم علی بن علی بن موسی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآلِ طاووس، خاندانی از شیعیان امامی و سادات علوی دارای پایگاه علمی و سیاسی قرن هفتم در عراق بودند. یکی از شخصیت‌های این خاندان، سیدعلی فرزند سید بن طاووس است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

رضی‌الدین ابوالقاسم سیدعلی بن علی بن موسی که نام و کنیه و لقب پدر را داشته و در ۶۴۶ قمری زاده شده است، زوائد الفوائد که اغلب مطالب آن برگرفته از الاقبال پدر است، از آثار اوست، نسخه‌ای خطی از آن در کتابخانه دانشگاه تهران موجود است.

منبع

[ویرایش]

دانشنامه بزرگ اسلام، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «آل طاووس»، ج۲، ص۴۳۱.    جعبه ابزار