سیدشرف‌الدین (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدشرف‌الدین ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

سیدشرف‌الدین علی حسینی استر‌آبادی، از علمای قرن دهم هجری
سیدعبدالحسین شرف‌الدین عاملی، از علمای بزرگ شیعه
سیدشرف‌الدین پانی‌پتی بوعلی‌قلندر، از عارفان و شاعران شبه قاره در قرن هفتم و هشتم
سیدشرف‌الدین بلبل‌شاه کشمیری، سیدشرف‌الدین عبدالرحمان سهروردی حنفی ترکستانی، عارف و صوفی قرن هشتم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار