سیدعباس بن محمدهادی پاقلعه‌ای حسینی خاتون‌آبادی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدعباس بن محمدهادی پاقلعه‌ای حسینی خاتون‌آبادی، از عرفای قرن چهارده هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

آقامیرزاعباس پاقلعه‌ای (صابرعلیشاه سوم) فرزند میرمحمّدهادی (هادی‌علیشاه) بن حاج میرزامحمّد حسینی خاتون‌آبادی، عارف کامل در قرن چهاردهم هجری در اصفهان متولّد شده و مراحل سیر و سلوک را نزد پدر که از مشایخ نعمت‌اللهی پاقلعه اصفهان بود طی کرد و پس از وفات میرمحمّداسماعیل (صابرعلیشاه دوم) از طرف «وفاعلیشاه» به لقب «صابرعلی» ملقّب و ارشاد سالکان و طالبان به او محوّل شد. او حدود ۲۷ سال در منطقه اصفهان شیخ طریقت نعمت‌اللهی شمرده می‌شد و بسیاری از سالکان طریق عرفان از مریدان او بودند.
[۱] گلستان جاوید، ص۱۱۰-۱۱۱.


وفات

[ویرایش]

او در حسن سلوک و بسط ید و اخلاق و ملکات فاضله از بسیاری از معاصرین ممتاز بود و سرانجام در سه‌شنبه ۵ ربیع‌الاوّل ۱۳۵۰ق در اصفهان وفات یافته و در تکیه آغاباشی در تخت فولاد اصفهان مدفون شد.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، سیری در تاریخ تخت فولاد، ص۵۳.
استاد محمّدحسین صغیر اصفهانی ضمن مرثیه‌ای مادّه تاریخ وفات او را چنین سروده است:

«صغیر»ش خواست تاریخ وفات آرد خرد گفتا: «بقطب سالکین حیدر شدی صابرعلی واصل»

میرزا محمّدعلی معلّم حبیب‌آبادی نیز گوید:

سر برون کرد یکی ناگه و گفت: «ز جهان عارف ربانی رفت»
[۳] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۷۵۵.

او «دیوان نورعلیشاه اصفهانی» را در سال ۱۳۱۲ق به امر ظل‌السلطان به خط نستعلیق کتابت کرده و در کتابخانه عمومی اصفهان به شماره ۱۱۵۸۲ نگهداری می‌شود.
[۴] فهرست کتابخانه عمومی اصفهان، ج۱، ص۱۰۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. گلستان جاوید، ص۱۱۰-۱۱۱.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، سیری در تاریخ تخت فولاد، ص۵۳.
۳. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۷۵۵.
۴. فهرست کتابخانه عمومی اصفهان، ج۱، ص۱۰۴.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۷۳.    


جعبه ابزار