سیدعباس طباطبائی خوراسکانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدعباس طباطبائی خوراسکانی اصفهانی، از علما و فضلای معاصر اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

آقا سیّدعباس طباطبائی خوراسکانی، عالم فاضل معاصر در فزوه (به ضمّ «ف» و کسر «و») از قُراء مجاور خوراسکان متولّد گردیده و در اصفهان نزد بسیاری از بزرگان از آن جمله آقا شیخ محمّدرضا نجفی تحصیل کرده و در یکی از مساجد محل خود اقامه جماعت می‌فرمود و مردم را به حقایق و مسائل دینی با بیان احکام و مواعظ ارشاد و هدایت می‌نمود.

وفات

[ویرایش]

سرانجام در ۲۵ محرم الحرام سال ۱۳۹۵ق وفات یافته و در تکیه ملک (واقع در تخت فولاد) مدفون گردید.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، تاریخ علمی و اجتماعی اصفهان، ج۲، ص۳۲۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، تاریخ علمی و اجتماعی اصفهان، ج۲، ص۳۲۱.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۷۵.    


جعبه ابزار