سیدعبدالباقی بن سیدمحمدعلی نائینی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدعبدالباقی بن سیدمحمدعلی نائینی اصفهانی، از علمای اصفهان در قرن چهاردهم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرزاعبدالباقی بن میرزامحمّدعلی بن حاج میرسیّدجعفر بن حاج آقا میرزا بن سیّدحسین نائینی اصفهانی عالم و فاضل بوده و در قرن چهاردهم هجری می‌زیسته و در اوان جوانی در اصفهان بلاعقب وفات یافت.
[۱] بلاغی، عبدالحجه، تاریخ نائین، ج۴، ص۲۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. بلاغی، عبدالحجه، تاریخ نائین، ج۴، ص۲۸.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۱۰۶.    


جعبه ابزار