سیدعبدالباقی حسینی (عالم)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدعبدالباقی حسینی، از علمای قرن یازدهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

عبدالباقی حسینی، ظاهرا از علمای قرن یازدهم هجری و از جمله شهود وقف‌نامه مدرسه نوریه اصفهان بوده و سجح مهر او: «عبده عبدالباقی الحسینی» است.
[۱] سپنتا، عبدالحسین، تاریخچه اوقاف اصفهان، ص۱۰۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. سپنتا، عبدالحسین، تاریخچه اوقاف اصفهان، ص۱۰۳.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۱۰۷.    


جعبه ابزار