سیدعبدالجواد بن عبدالحسین نحوی هرندی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدعبدالجواد بن عبدالحسین نحوی هرندی اصفهانی، از علما و خوشنویسان اصفهان در اواخر قرن سیزده هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سیدعبدالجواد نحوی بن میرزاعبدالحسین بن محمّدتقی بن حاج محمّدحسین نایب‌الصدر بن آقا محمّدجعفر بن حاج ملاّمهدی بن حاج محمّد ظهیر هرندی اصفهانی، از فضلاء قرن سیزدهم هجری در اصفهان بوده است. در ذیقعده ۱۲۸۰ق متولّد شده و مقدّمات علوم را از صرف و نحو و معانی و بیان و فقه نزد فضلای اصفهان تحصیل نمود، و خط نستعلیق را در کمال استادی می‌نوشته است.

وفات

[ویرایش]

مع الاسف در محرم ۱۳۰۵ق در عنفوان جوانی وفات یافته و در قبرستان سر قبر آقا در اصفهان مدفون شد.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۴۴۵.
[۲] معلم حبیب‌آبادی، محمدعلی، مکارم آلاثار، ج۷، ص۲۳۲۲-۲۳۲۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۴۴۵.
۲. معلم حبیب‌آبادی، محمدعلی، مکارم آلاثار، ج۷، ص۲۳۲۲-۲۳۲۴.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۱۱۹.    


جعبه ابزار