سیدعبدالجواد حسینی شهشهانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدعبدالجواد حسینی شهشهانی اصفهانی، فاضل خطاط و ادیب قرن چهاردهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرزاعبدالجواد حسینی شهشهانی، فاضل خطاط و ادیب قرن چهاردهم هجری در اصفهان است و عدّه‌ای از فضلاء نزد او مشق کرده‌اند که از آن جمله است حاج میرزاعلیرضا نیّری طباطبائی زوّاره‌ای.
[۱] رفیعی‌مهرآبادی، ابوالقاسم، آتشکده اردستان، ج۳، ص۵۸۶.


آثار و تالیفات

[ویرایش]

۱. کتابت نسخه‌ای از کتاب «تاریخ آسیای وسطی» تالیف: فرنسیس هنری اسکرین و ادوارد نیس راس، معلّمین زبان فارسی در دارالعلوم لندن (به زبان انگلیسی) در دو مُجلّد. جلد اوّل: ترجمه محمّدحسن بن یوسف آشتیانی به امر ظل‌السّلطان در ربیع‌الثانی ۱۳۲۱ق و جلد دوم ترجمه میرزااحمدخان سرتیپ در ذی‌حجه ۱۳۲۰ق، موجود در کتابخانه عمومی اصفهان.
[۲] فهرست کتابخانه عمومی اصفهان، ج۱، ص۱۷.

۲. «منتخبات مسعودی» تالیف طغرل اصفهانی که در اواخر ذی‌قعده ۱۳۱۳ق به خط نستعلیق خوش نوشته و در کتابخانه عمومی اصفهان موجود است.
[۳] فهرست کتابخانه عمومی اصفهان، ج۱، ص۱۵۹.

۳. «تذکره الاولیاء» عطار نیشابوری، که به خط نستعلیق خوش در سال ۱۳۱۵ق کتابت شده و به شماره ۵۹۶۸ در کتابخانه ملی ملک در تهران وجود دارد.
[۴] دانش‌پژوه، محمدتقی و ایرج افشار، فهرست کتابخانه ملک، ج۲، ص۱۱۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. رفیعی‌مهرآبادی، ابوالقاسم، آتشکده اردستان، ج۳، ص۵۸۶.
۲. فهرست کتابخانه عمومی اصفهان، ج۱، ص۱۷.
۳. فهرست کتابخانه عمومی اصفهان، ج۱، ص۱۵۹.
۴. دانش‌پژوه، محمدتقی و ایرج افشار، فهرست کتابخانه ملک، ج۲، ص۱۱۹.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۱۳۲.    


جعبه ابزار