سیدعبدالحسین همتیار اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدعبدالحسین همتیار اصفهانی، از ادبای معاصر اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سیّدعبدالحسین همتیار فرزند حاج میر سیّدمحمّد بن حاج میرزا حسن بن میر سیّدعلی وزیر طباطبائی اصفهانی، ادیب و شاعر فاضل؛ از دانشمندان معاصر اصفهان بوده است. در سال ۱۲۵۹ش (برابر با ۱۲۹۷ق) در اصفهان متولّد شده و تحصیلات خویش را در مدرسه باقریه و مدرسه اسقف (کالج انگلیسی‌ها) در اصفهان و کالج آمریکائی‌ها در طهران به پایان رسانیده وارد مشاغل دولتی شد و به ترتیب در وزارت دادگستری و مالیه و فرهنگ مشغول انجام وظیفه گردید. مدّت‌ها ریاست فرهنگ بنادر جنوب و زمانی ریاست فرهنگ ساوه در مدّتی ریاست فرهنگ شهرستان سمنان را داشته و در این اواخر ریاست دانش‌سرای مقدّماتی پسران اصفهان بر عهده او بود.
در سال ۱۳۲۹ش بازنشسته شده و در این موقع که فراغتی یافت به تکمیل علوم غریبه که سال‌ها در آن رنج برده بود پرداخت و به مقاماتی رسید. پیش‌بینی‌ها و غیب‌گوئی‌های وی در این مورد معروف است. این دو بیت از اوست:

"تا خدا دارد خدایی و شهنشاهی در عالم ••• تا شهنشاهی در این کاخ زبرجد بار دارد"
"نام شاه دین علی در صفحه تاریخ عالم ••• همچو خورشید رخشان جلوه در انظار دارد".

وفات

[ویرایش]

سرانجام در شب چهارشنبه ۱۴ ذی‌حجه الحرام سال ۱۳۸۵ق (برابر با ۱۷ فروردین ۱۳۴۵ش) وفات یافته، در تخت فولاد، جنب تکیه ملک در لسان الارض (تکیه شهدای کنونی) مدفون گردید.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، تذکره شعرای معاصر اصفهان، ص۵۳۸-۵۴۰.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۱۰۲۴-۱۰۲۵.
[۳] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، سیری در تاریخ تخت فولاد، ص۱۸۹.

مادّه تاریخ وفاتش را استاد جلال‌الدّین همایی (سنا) چنین گوید:

از «سنا» تاریخ پرسیدم نوشت «رحمت یزدان به همتیار باد».
[۴] همایی، جلال‌الدّین، دیوان سنا، ص۱۵۳.

شاعر توانا استاد اعتمادی (برنا) نیز گوید:

زد رقم «برنا» بشمسی سال فوت: ••• «یار همّت یار لطف و مهر حق»
سال وفات ورا خامه «برنا» نوشت ••• «بود بمحشر حسین شافع عبدالحسین».

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، تذکره شعرای معاصر اصفهان، ص۵۳۸-۵۴۰.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۱۰۲۴-۱۰۲۵.
۳. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، سیری در تاریخ تخت فولاد، ص۱۸۹.
۴. همایی، جلال‌الدّین، دیوان سنا، ص۱۵۳.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۱۷۰.    


جعبه ابزار