سیدعبدالعال بن سیدحسین حسینی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدعبدالعال بن سیدحسین حسینی اصفهانی، از علمای اصفهان در قرن یازدهم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سیّدعبدالعال بن سیّدحسین حسینی کرکی عاملی، از علمای اصفهان در قرن یازدهم هجری بوده است. او از جمله کسانی است که در وقف‌نامه مدرسه نوریه، به وقف شهادت داده است. و سجع مهر او عبارت: «الواثق برحمه الغنی عبدالعال بن حسین الحسینی» است.
[۱] سپنتا، عبدالحسین، تاریخچه اوقاف اصفهان، ص۹۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. سپنتا، عبدالحسین، تاریخچه اوقاف اصفهان، ص۹۰.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۲۴۵.    


جعبه ابزار