سیدعبدالغفار اردستانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدعبدالغفار اردستانی اصفهانی، از سخنوران و شعرای قرن دهم و یازدهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میر عبدالغفار اردستانی، از سخنوران و شعرای اواخر قرن دهم و اوایل قرن یازدهم هجری در اصفهان بوده است. ظاهرا از سادات زوّاره است. اغلب در زوّاره و اردستان بود. این رباعی از اوست:

"شیرین دهنت گران شکر می‌ریزد ••• رویت که از آن سنبل تر می‌ریزد"
"خوشحال کسی که صبح از بستر خواب ••• سروی چو تو در کنار بر می‌خیزد".
[۱] اوحدی بلیانی، محمد، تذکره عرفات العاشقین، ج۴، ص۲۵۶۹-۲۵۷۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اوحدی بلیانی، محمد، تذکره عرفات العاشقین، ج۴، ص۲۵۶۹-۲۵۷۰.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۲۷۱.    


جعبه ابزار