سیدعبدالغفار بن محمدحسین تویسرکانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدعبدالغفار بن محمدحسین تویسرکانی اصفهانی، از علمای قرن سیزده و چهارده هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

حاج میرزا عبدالغفار بن سیّدمحمّدحسین تویسرکانی، عالم فاضل جلیل و مجتهد بارع؛ از علمای عالیقدر اواخر دوره قاجاریه بوده است. وی در تویسرکان متولّد شده و در سال ۱۲۶۶ق به اصفهان مهاجرت نمود. و نزد ملاّ حسینعلی تویسرکانی، آقا سیّدحسن مدرس و دیگران تحصیل کرده و از استاد اوّل و آقا میرزا محمّدباقر چهارسوقی (صاحب روضات) اجازه دریافت نموده است.
او هم درس صاحب روضات بوده و از مشوقین او در تالیف کتاب «روضات الجنّات» است. جمعی از خواصّ طلاّب و تُجّار و اخیار اصفهان مرید او بودند و خود او در مسجد حاج محمّدجعفر آباده‌ای اقامه جماعت می‌نمود.

وفات

[ویرایش]

سرانجام در ۲۲ ربیع‌الثّانی ۱۳۱۹ق وفات یافته و در تخت فولاد در تکیه‌ای مخصوص مدفون شد.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، رجال اصفهان یا تذکره القبور، ص۳۳.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۷۷۹.
[۳] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، سیری در تاریخ تخت فولاد، ص۹۷.
[۴] جناب، میرسیدعلی، الاصفهان: رجال و مشاهیر، ص۱۷۰.
[۵] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، نقباءالبشر، ج۳، ص۱۱۴۷.

مادّه تاریخ وفاتش این است:

او پای خود نهاد به جمع و چنین سرود: «افسوس افقه العلماء از جهان برفت»

آثار و تالیفات

[ویرایش]

کتب زیر از تالیفات اوست:

۱. «بشاره المذنبین»، در اعتقادات به فارسی، که نسخه آن به شماره ۷۳۲۵ در کتابخانه آیت‌اللّه مرعشی موجود است؛
[۶] حسینی اشکوری، سید احمد، فهرست مرعشی، ج۱۹، ص۱۲۶.

۲.«حقیقت ایمان»، در اعتقادات، به فارسی، که به شماره ۷۵۵۰ در کتابخانه آیت‌اللّه مرعشی در قم موجود است؛
[۸] حسینی اشکوری، سید احمد، فهرست مرعشی، ج۱۹، ص۳۵۴-۳۵۵.
.
۳.«الجراب» کتابی کشکول مانند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، رجال اصفهان یا تذکره القبور، ص۳۳.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۷۷۹.
۳. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، سیری در تاریخ تخت فولاد، ص۹۷.
۴. جناب، میرسیدعلی، الاصفهان: رجال و مشاهیر، ص۱۷۰.
۵. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، نقباءالبشر، ج۳، ص۱۱۴۷.
۶. حسینی اشکوری، سید احمد، فهرست مرعشی، ج۱۹، ص۱۲۶.
۷. حسینی اشکوری، سیداحمد، تراجم الرّجال، ج۱، ص۳۱۱.    
۸. حسینی اشکوری، سید احمد، فهرست مرعشی، ج۱۹، ص۳۵۴-۳۵۵.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۲۷۲.    


جعبه ابزار