سیدعبدالله حسینی شیرازی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افامیر سید عبدالله حسینی شیرازی مشهور به اصیل الدین واعظ، مفسر و محدث شیعه قرن نهم هجری می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

امیر سید عبدالله حسینی شیرازی، مشهور به اصیل الدین واعظ، مفسر و محدث شیعی قرن نهم هجری، از سادات دشتکی شیراز است و خاندان آن سادات جلیل حسینی در عصر شاهرخ یا سلطان ابوسعید گورگان از شیراز به هرات رفته، آن جا اقامت گزیدند، به همین جهت به هروی مشهور شده‌اند. او به دستور آن پادشاه هفته‌ای یک بار در مدرسه عالیه گوهرشاد آغا، به موعظه و نصیحت می‌پرداخت.

وفات و محل دفن

[ویرایش]

وی در سال ۸۹۳ ق. درگذشت. اصیل الدین در هرات درگذشت و نزدیک مدرسه گوهرشادآغا دفن شد.

معرفی حسینی توسط خواندمیر

[ویرایش]

خواندمیر در «حبیب السیر»، امیر سید اصیل الدین عبدالله الحسینی را این گونه معرفی می‌کند:
«بصفت اصالت و وفور جلادت و نباهت شان و قدم دودمان موصوف و معروف بود و به وفور تقوی و دین داری و غایت دیانت و پرهیزگاری از اکثر علمای عالم و سادات بنی آدم ممتاز و مستثنی می‌نمود. زبان گهر افشانش مفسر حقایق صحف آسمانی، و بیان بلاغت نشانش مبین دقایق کتب سبحانی، باطن خجسته میامنش مظهر آثار ولایت و رشاد، و خاطر فرخنده مآثرش مهبط انوار هدایت و ارشاد و بی شایبه مدح گستری آن سپهر شریعت پروری در علم تفسیر و حدیث و انشاء و تالیف شبیه و نظیر نداشت و در زمان سلطنت سلطان سعید از دار الملک شیراز که وطن اصلی آن جناب است به هرات تشریف آورده، رایت اقامت برافراشت.»

آثار

[ویرایش]

از جمله تالیفات وی: کتاب «درج الدرر فی میلاد سیدالبشر»؛ رساله ی «مزارات هرات» یا «مقصد الاقبال السلطانیه و مرصدالاعمال الخاقانیه»؛ رساله‌ی «مزارات شیراز»؛ «المجتبی فی سیره المصطفی»؛ «المجتنی من کتاب المجتبی فی سیره المصطفی»، که خلاصه‌ای از کتاب سابق الذکر است که برای جمال الدین ابراهیم؛ معروف به ابی کالیجار وزیر نوشته است؛ کتاب «معراج الاعمال»، در اوراد و عبارات؛ «غرفه الحصن»، ترجمه «مختصر حصن الحصین»، به فارسی.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

مقصد الاقبال سلطانیه (کتاب)

منبع

[ویرایش]

نرم افزار تاریخ اسلامی ایران، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.جعبه ابزار