سیدعبداللّه بن سیدمحسن ثقةالاسلام اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدعبداللّه بن سیدمحسن ثقةالاسلام اصفهانی، از فقها و علمای اصفهان در قرن چهاردهم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

آقا سیّدعبداللّه ثقةالاسلام فرزند آقا سیّدمحسن میرمحمّد صادقی بن میر محمّدباقر بن میرسیّدعلی، عالم فاضل، فقیه اصولی، متکلم و رجالی محقّق از دانشمندان اصفهان در قرن چهاردهم هجری بوده است.

تولد و تحصیل

[ویرایش]

او در ۱۲ ربیع‌الثانی ۱۲۸۵ق در محلّه نو اصفهان متولّد گردیده و مقدمات علوم را در اصفهان نزد علمای این شهر آموخت. در سن هیجده سالگی به عتبات عالیات جهت تکمیل تحصیلات مهاجرت نموده، در آن ارض اقدس مدّتی نزد جمعی از دانشمندان تلمّذ نموده که از آن جمله است: میرزا محمّدعلی رشتی، میرزا محمّدحسن شیرازی، حاج میرزا حبیب‌اللّه رشتی و آقا سیّدمحمّدکاظم طباطبائی یزدی و آخوند ملاّمحمّدکاظم خراسانی.

فعالیت‌ها

[ویرایش]

وی اغلب تحصیلاتش نزد آخوند خراسانی بوده در سال ۱۳۳۰ق به اصفهان مراجعت نموده و به درس و بحث و اقامه جماعت اشتغال جست. در شعر فارسی و عربی مهارت داشته و گاهی به اقتضای حال اشعاری می‌سرود.

وفات

[ویرایش]

سرانجام در قبل از ظهر ۶ ماه صفر ۱۳۸۲ق وفات یافته و در تکیه خانوادگی جنب تکیه ملک در تخت فولاد مدفون شد. مادّه تاریخ وفات آن عالم ربانی را شاعر توانا استاد اعتمادی (برنا) گوید:

"پی تاریخ فوتش گفت «برنا:» ••• «مدرس یافته منزل بجنّت»".

آثار و تالیفات

[ویرایش]

کتب زیر از تالیفات اوست:

۱. «ارشاد المسلمین»، در انساب سادات میر محمّد صادقی، تاریخ تالیف: جمعه ۱۴ ربیع‌الثّانی ۱۳۴۵ق؛
۲. «انیس العارفین»، در احوال برزخ و جنّت و نار، در سال ۱۳۸۰ق چاپ شده است؛
۳. «تقریرات اصولیه» اساتیدش؛
۴. «حاشیه طهارت» شیخ تا آخر غسل اموات؛
۵. «خلاصه الاصول» از مبحث الفاظ تا مبحث تعادل و تراجیح؛
۶. «رساله در اصول دین»؛
۷. «رساله در لباس مشکوک»؛
۸. «رساله در تقلید اعلم»؛
۹. «رساله در عدالت»؛
۱۰. «رساله در قاعده من ملک شیئا»؛
۱۱. «رساله در قاعده میسور»؛
۱۲. «رساله در وضو» طبق رساله شیخ اسماعیل مقری؛
۱۳. «رساله در طرق روایت خود و اجازه آنها به فرزندش فاضل بزرگوار آقا سیّد محمّدکاظم»؛
۱۴. کتابی در «مجازات معاصی» (حدود و دیات و تقریرات)؛
۱۵. «لؤلؤ الصّدف» در تاریخ نجف اشرف، که در ۱۳۷۹ق چاپ شده؛
۱۶. «مبکی المؤمنین فی‌اندارس مذهب و الدّین»؛
۱۷. «مشکول»؛
۱۸. «مقتصر المقال» در علم رجال؛
۱۹. «نور الایمان فی اغاصه بحر العرفان» در ردّ بابیه؛
۲۰. «عنصر المعال» در علم رجال؛
۲۱. «بیع المؤمنین»؛
۲۲. «مقالات سیاسی».
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، تذکره شعرای معاصر اصفهان، ص ۴۳۸-۴۴۰.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۴۲۶-۴۲۷.
[۳] معلم حبیب‌آبادی، محمدعلی، مکارم آلاثار، ج۷، ص۲۶۷۷-۲۶۸۶.
[۴] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، سیری در تاریخ تخت فولاد، ص۲۱۴.
[۹] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، نقباءالبشر، ج۳، ص۱۲۱۰.
[۱۰] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، مصفّی المقال، ص۲۴۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، تذکره شعرای معاصر اصفهان، ص ۴۳۸-۴۴۰.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۴۲۶-۴۲۷.
۳. معلم حبیب‌آبادی، محمدعلی، مکارم آلاثار، ج۷، ص۲۶۷۷-۲۶۸۶.
۴. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، سیری در تاریخ تخت فولاد، ص۲۱۴.
۵. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذّریعه الی تصانیف الشیعه، ج۶، ص۲۹۷.    
۶. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذّریعه الی تصانیف الشیعه، ج۸، ص۱۰۰.    
۷. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذّریعه الی تصانیف الشیعه، ج۱۸، ص۳۸۲.    
۸. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذّریعه الی تصانیف الشیعه، ج۲۴، ص۳۶۳.    
۹. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، نقباءالبشر، ج۳، ص۱۲۱۰.
۱۰. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، مصفّی المقال، ص۲۴۵.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۳۴۵.    جعبه ابزار