سیدعبداللّه بن سیدمحمد جزائری موسوی شوشتری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدعبداللّه بن سیدمحمد جزائری موسوی شوشتری، از علماء و ائمه جماعت اصفهان در قرن چهاردهم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سیّدعبداللّه بن سیّدمحمّد بن سیّدمحمّدشفیع بن سیّدمحمّد بن سیّدعبدالکریم بن سیّدمحمّدجواد بن سیّدعبداللّه بن سیّدنورالدّین بن سیّدنعمت‌اللّه محدّث جزائری موسوی شوشتری، از فضلای قرن چهاردهم هجری در اصفهان بوده است. وی از علماء و ائمه جماعت اصفهان بوده و در جمعه ۴ ربیع‌الثانی ۱۳۵۷ق. وفات یافت.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه الی تصانیف الشیعه، ج۷، ص۱۱۱.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۳۵۰.    


جعبه ابزار