سیدعبداللّه رفیعی علویجه‌ای طباطبایی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدعبداللّه رفیعی علویجه‌ای طباطبایی اصفهانی، از علمای قرن چهاردهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

حاج سیّدعبداللّه رفیعی علویجه‌ای (حسنی حسینی طباطبائی) اصفهانی، عالم فاضل، از علمای قرن چهاردهم هجری در اصفهان بوده است.
وی در خوانسار و اصفهان تحصیل کرده و در زادگاه خود «علویجه» به ترویج و تبلیغ دین پرداخته و پیشوای دینی اهالی بلوک عربستان کَروَن بود. وی بانی چند مدرسه و حسینیه و مسجد در علویجه است. وفاتش در حدود سال ۱۳۹۶ق یا ۱۳۹۷ق واقع شد.
خواهرزاده‌اش آقا سیّداسماعیل رفیعی عالمی جلیل و فاضل بوده و در نجف اشرف تحصیل کرده بود و عاقبت در سال ۱۳۷۲ق در شط‌العرب غرق شده و وفات یافت. مسجد آقا سیّد اسماعیل (ظاهرا در علویجه) از آثار خیریه اوست.

منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۳۶۳.    


جعبه ابزار