سیدعبدالمومن شهرستانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدعبدالمومن شهرستانی اصفهانی، از شعرا و ادبای اصفهان در قرن یازده و دوازده هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرزا عبدالمؤمن شهرستانی، شاعر ادیب و فاضل از سادات عالی مقام ناحیه «شهرستان» اصفهان بوده و نزد سلاطین صفوی دارای احترام و اعتبار بوده و در سال ۱۱۰۸ق تولیت آستان قدس رضوی را به عهده گرفت.
[۱] خاتون‌آبادی، سیدعبدالحسین، وقایع السّنین و الاعوام، ص۵۲۳.

او اهل فضل و ادب بوده و کتابخانه‌ای آبرومند داشته و از جمله کتاب‌های آن «نهایه المرام» علاّمه حلّی بوده که میرزا عبداللّه افندی (صاحب ریاض العلماء) آن را ملاحظه کرده است.
[۲] هاشمی، محمدجعفر، تاریخ پانصد ساله خاندان شهرستانی، ص۱۵۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. خاتون‌آبادی، سیدعبدالحسین، وقایع السّنین و الاعوام، ص۵۲۳.
۲. هاشمی، محمدجعفر، تاریخ پانصد ساله خاندان شهرستانی، ص۱۵۱.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۳۸۶.    


جعبه ابزار