سیدعبدالوهاب بن محمدامین شهشهانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدعبدالوهاب بن محمدامین شهشهانی اصفهانی، از فضلا و ادیبان اصفهان در قرن سیزدهم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سیّدعبدالوهاب بن سیّدمحمّدامین حسینی شهشهانی اصفهانی، از فضلا و ادیبان اصفهان در قرن سیزدهم هجری بوده است. وی مؤلف کتاب «بحرالجواهر» است که مکرّر به چاپ رسیده و نسخه‌های خطی آن نیز فراوان است. او تا سال ۱۲۵۳ق در قید حیات بوده است.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان ج۲، ص۷۹۹.
[۲] حسینی اشکوری، سید احمد، فهرست مرعشی، ج۶، ص۲۸۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان ج۲، ص۷۹۹.
۲. حسینی اشکوری، سید احمد، فهرست مرعشی، ج۶، ص۲۸۴.
۳. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذّریعه الی تصانیف الشیعه، ج۳، ص۳۲.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۳۹۶.    


جعبه ابزار