سیدعبدالوهاب موسوی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدعبدالوهاب موسوی، از خوشنویسان اصفهان در قرن یازدهم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سیدعبدالوهاب موسوی، از خوشنویسان اصفهان در قرن یازدهم هجری بوده است. وی در رجب ۱۰۷۸ق در محلّه عباس‌آباد اصفهان کتاب «عیون اخبار الرضا» را به خط نستعلیق نوشته است. نسخه در کتابخانه آستان قدس رضوی موجود است.
[۱] معانی، احمدگلچین، فهرست آستان قدس رضوی، ج۵، ص۱۳۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. معانی، احمدگلچین، فهرست آستان قدس رضوی، ج۵، ص۱۳۱.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۴۱۵.    


جعبه ابزار