سیدعزالدین بن حسن طباطبایی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افامام هادی عزالدین بن حسن (۸۴۵-۹۰۰ ق/۱۴۴۱-۱۴۹۵ م)، فقیه، محدث، نویسنده و از فرمان‌روایان زیدی یمن بود.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

در هجره (فلله) زاده شد. پس از آن برای فرا گرفتن دانش و حدیث به صعده و آن‌گاه به تهامه رفت. در ۸۷۹ ق/۱۴۷۴ م به امامت رسید.

آثار

[ویرایش]

از تألیفات او شرحی بر البحر الزخّار تألیف احمد بن یحیی و المنهاج در دو جلد است.

وفات

[ویرایش]

وی در زادگاهش درگذشت.
[۱] شرف‌الدین، احمد حسین، تاریخ الیمن الثقافی، ج۴، ص۲۶۸، قاهره، ۱۳۸۷ ق/۱۹۶۷ م.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. شرف‌الدین، احمد حسین، تاریخ الیمن الثقافی، ج۴، ص۲۶۸، قاهره، ۱۳۸۷ ق/۱۹۶۷ م.


منبع

[ویرایش]
مرکز دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «آل طباطبا»، شماره۴۳۲.    


جعبه ابزار