سیدعطاءاللّه بن محمدباقر موسوی چهارسوقی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدعطاءاللّه بن محمدباقر موسوی چهارسوقی اصفهانی، از علمای اصفهان در قرن سیزده هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرزا عطاءاللّه چهارسوقی فرزند میرزا محمّدباقر موسوی چهارسوقی (صاحب روضات) عالم فاضل زاهد متّقی در روز سه‌شنبه ۲۹ ربیع‌الاولی ۱۲۶۶ق متولده شده و نزد پدر جلیل‌القدر خود و سایر علمای اصفهان تلمّذ نموده و از ایشان و عموی عالی مقام خود محمّدهاشم چهارسوقی و همچنین محمّدتقی آقانجفی و آقا سیّدمحمّدکاظم طباطبائی یزدی موفق به اخذ اجازه گردیده است.
وی سرانجام در چهارشنبه ۶ جمادی‌الاولی ۱۳۳۵ق وفات یافته و در تکیه آقا میرزا محمّدباقر چهارسوقی جنب پدر بزرگوار خود مدفون گردید. ایشان مؤلّف فهرستی است بر «روضات الجنّات» که آن را «مفتاح الروضات» نامیده است.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۳۴۳.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، سیری در تاریخ تخت فولاد، ص۸۰.
[۳] روضاتی، سیدمحمدعلی، زندگانی آیت‌الله چهارسوقی، ص۱۷۰-۱۷۱.
[۴] معلم حبیب‌آبادی، محمدعلی، مکارم آلاثار، ج۵، ص۱۸۱۹-۱۸۲۱.
[۵] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، نقباء البشر، ج۳، ص۱۳۷۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۳۴۳.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، سیری در تاریخ تخت فولاد، ص۸۰.
۳. روضاتی، سیدمحمدعلی، زندگانی آیت‌الله چهارسوقی، ص۱۷۰-۱۷۱.
۴. معلم حبیب‌آبادی، محمدعلی، مکارم آلاثار، ج۵، ص۱۸۱۹-۱۸۲۱.
۵. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، نقباء البشر، ج۳، ص۱۳۷۲.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۴۴۴.    


جعبه ابزار