سیدعلی‌اصغر بن سیدجعفر میرمحمدصادقی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدعلی‌اصغر بن سیدجعفر میرمحمدصادقی اصفهانی، از علمای اواخر دوره قاجاریّه در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سیّدعلی‌اصغر میرمحمّدصادقی فرزند سیّدجعفر، عالم فاضل از علمای اواخر دوره قاجاریّه ساکن در قریه زمان آباد بُرخوار اصفهان و امام جماعت و پیشوای اهل محل بود. در جمعه ۲۰ شعبان ۱۳۳۱ق وفات یافته و در حرم امامزاده نرمی (در زمان‌آباد) مدفون گردید.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۸۲۰.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۷۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۸۲۰.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۷۵.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۶۱۱.    

جعبه ابزار