سیدعلی بن سیدعلاءالدین خلیفه‌سلطانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدعلی بن سیدعلاءالدین خلیفه‌سلطانی اصفهانی، از علمای قرن یازدهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سیّدعلی خلیفه‌سلطانی فرزند سیّدعلاءالدّین حسین سلطان‌العلماء (خلیفه سلطان) بن رفیع‌الدّین محمّد حسینی مرعشی، عالم فاضل محقّق زاهد متقی، از علمای قرن یازدهم هجری در اصفهان بوده است.
مادرش مخدّره «جان آغا بیگم» دختر شاه عباس صفوی بوده است. در اصفهان نزد پدر و جمعی دیگر از بزرگان تحصیل نموده و سپس در این شهر تدریس می‌کرده و پس از فوت در مزار ستّی فاطمه، جنب برادر مدفون گردید.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، رجال اصفهان یا تذکره القبور، ص۱۸۵.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۲۵۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، رجال اصفهان یا تذکره القبور، ص۱۸۵.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۲۵۲.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۴۹۹.    


جعبه ابزار