سیدعلی بن سیدقاسم حسینی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدعلی بن سیدقاسم حسینی اصفهانی، از کاتبان و فضلاء قرن یازدهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سیّدعلی بن میرقاسم حسینی مشهدی، از کاتبان و فضلاء قرن یازدهم هجری در اصفهان بوده است. وی در پنج‌شنبه ۱۷ ذی‌الحجه ۱۰۷۹ق کتابت نسخه‌ای از «من لا یحضره الفقیه» را در اصفهان به پایان رسانیده است. در این کتاب اجازه علاّمه مجلسی جهت خان‌محمّد به تاریخ اواخر جمادی‌الثّانی ۱۰۷۱ق و اجازه عبداللّه، برادر علاّمه مجلسی جهت همین خان‌محمّد به تاریخ اواخر ربیع‌الثّانی ۱۰۷۱ق موجود است. نسخه به شماره ۲۳۰۴ در کتابخانه آیت‌اللّه مرعشی در قم موجود می‌باشد.
[۱] حسینی اشکوری، سید احمد، فهرست مرعشی، ج۶، ص۲۸۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حسینی اشکوری، سید احمد، فهرست مرعشی، ج۶، ص۲۸۸.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۵۴۲.    


جعبه ابزار