سیدعلی بن ضیاءالدین محمد طباطبائی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدعلی بن ضیاءالدین محمد طباطبائی اصفهانی، از فضلاء قرن دوازدهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سیّدعلی بن ضیاءالدّین محمّد طباطبائی اصفهانی، از فضلاء قرن دوازدهم هجری در اصفهان بوده است. او نسخه‌ای از کتاب «تهذیب الاحکام» تالیف: شیخ طوسی را در جمعه ربیع‌الاوّل ۱۱۱۶ق کتابت کرده است. نسخه از آغاز کتاب تا آخر زیادات کتاب الصلاه را شامل است. این نسخه در کتابخانه سیّدمحمّدعلی روضاتی در اصفهان موجود است.
[۱] روضاتی، سيدمحمدعلی، فهرست کتب خطی اصفهان، ج۱، ص۱۷۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. روضاتی، سيدمحمدعلی، فهرست کتب خطی اصفهان، ج۱، ص۱۷۸.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۵۶۰.    


جعبه ابزار