سیدعلی طباطبایی حکیم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدعلی حکیم، جد بزرگ خاندان حکیم، فرزند سیدمراد بن سیدشاه اسداللّه، طبیب ویژه شاه‌عباس اول صفوی (متوفی ۱۰۳۸) بود.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

در قرن یازدهم هجری، جد بزرگ این خاندان به نام سیدعلی حکیم، پسر سید مراد بن سیدشاه اسداللّه، طبیب ویژه شاه‌عباس اول صفوی (متوفی ۱۰۳۸) بود.
سیدعلی به سبب دانش و فضیلتش مورد احترام همگان بود.
کتاب المجرّبات‌الطبیة اثر اوست.
[۱] امینی، محمدهادی، معجم رجال الفکر و الادب فی النجف خلال الف عام، ج۱، ص۴۲۱ـ۴۲۲، (نجف) ۱۴۱۳/۱۹۹۲.
[۲] ابراهیم سراج، عدنان، الامام محسن الحکیم: ۱۸۸۹ـ۱۹۷۰م، ج۱، ص۲۱ـ۲۲، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۳.

در ۱۰۳۳، سیدعلی به همراه شاه‌عباس صفوی برای زیارت مرقد امیرمؤمنان (علیه‌السلام) به نجف رفت و با اصرار مردم آن‌جا برای طبابت در نجف سکونت گزید.
از این زمان به سیدعلی حکیم شهرت یافت و فرزندانش نیز به همین نام مشهور شدند.
[۳] ابراهیم سراج، عدنان، الامام محسن الحکیم: ۱۸۸۹ـ۱۹۷۰م، ص۲۱ـ۲۲، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۳.
[۴] امینی، محمدهادی، معجم رجال الفکر و الادب فی النجف خلال الف عام، ج۱، ص۴۲۱، (نجف) ۱۴۱۳/۱۹۹۲.
[۵] حرزالدین، محمدحسین، تاریخ النجف الاشرف، ج۲، ص۲۸۷ـ۲۸۸، هَذَّبه وزاد علیه عبدالرزاق محمدحسین حرزالدین، قم ۱۳۸۵ش.


فهرست منابع

[ویرایش]

(۱) محمد هادی امینی، معجم رجال الفکر و الادب فی النجف خلال الف عام، (نجف) ۱۴۱۳/۱۹۹۲.
(۲) عدنان ابراهیم سراج، الامام محسن الحکیم: ۱۸۸۹ـ۱۹۷۰م، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۳.
(۳) محمدحسین حرزالدین، تاریخ النجف الاشرف، هَذَّبه وزاد علیه عبدالرزاق محمدحسین حرزالدین، قم ۱۳۸۵ش.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. امینی، محمدهادی، معجم رجال الفکر و الادب فی النجف خلال الف عام، ج۱، ص۴۲۱ـ۴۲۲، (نجف) ۱۴۱۳/۱۹۹۲.
۲. ابراهیم سراج، عدنان، الامام محسن الحکیم: ۱۸۸۹ـ۱۹۷۰م، ج۱، ص۲۱ـ۲۲، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۳.
۳. ابراهیم سراج، عدنان، الامام محسن الحکیم: ۱۸۸۹ـ۱۹۷۰م، ص۲۱ـ۲۲، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۳.
۴. امینی، محمدهادی، معجم رجال الفکر و الادب فی النجف خلال الف عام، ج۱، ص۴۲۱، (نجف) ۱۴۱۳/۱۹۹۲.
۵. حرزالدین، محمدحسین، تاریخ النجف الاشرف، ج۲، ص۲۸۷ـ۲۸۸، هَذَّبه وزاد علیه عبدالرزاق محمدحسین حرزالدین، قم ۱۳۸۵ش.


منبع

[ویرایش]
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «خاندان حکیم»، شماره۶۳۹۸.    


جعبه ابزار