سیدعلی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدعلی ممکن است اسم برای شخصیت‌های ذیل باشد:

سیدعلی خامنه ای، فرزند مرحوم حجت الاسلام والمسلمین حاج سید جواد حسینی خامنه‌ای و رهبر جمهوری اسلامی ایران
سیدعلی آقا قاضی طباطبایی تبریزی، از عرفا و علما و استادان اخلاق حوزۀ نجف در قرن چهاردهم
سید علی سیستانی‌، از مراجع و علمای بزرگ شیعه در عصر حاضر
سیدعلی احمد عالم، از علما، مدرسان و خطبای روشن اندیش شیعه افغانستان در قرن چهاردهم هجری
سیدعلی بن سیدمحمّدرضا بحرالعلوم، از عالمان و فقیهان آل بحرالعلوم
سید‌علی بن طاوس حسینی حلی، از نوادگان امام حسن مجتبی و امام سجاد (علیهماالسلام) در روز ۱۵ محرم سال ۵۸۹ هجری
سیدعلی ‌بن ‌هادی ‌بحرالعلوم، از خاندان بحرالعلوم
سید علی بهشتی، از علما و روحانیون فعال سیاسی شیعه افغانستان در قرن چهاردهم هجری
سیدعلی داماد، از علمای برجسته و مجاهدان ضد استعمار ایران در قرن سیزدهم و چهاردهم هجری
سید علی شوشتری، عارف کامل، فقیه زاهد و استاد کل
سیدعلی محمد باب، از مدّعیان بابیت امام دوازدهم شیعیان که بعدها مدّعی مهدویت و نبوّت
سیدعلی نجف آبادی، واعظ وارسته محمد نیکان در سال ۱۲۸۷ش
سیدعلی نقی نقوی لکنهوی، از اولاد امام دهم علی النقی علیه السلام و از علمای بزرگ
سیدعلی‌اکبر بحرینی، معروف به سیّدبحرینی، از روحانیون و وعّاظ متنفذ دربار مظفرالدّین شاه قاجار (حک: ۱۳۱۳ـ۱۳۲۴)
سید‌علی‌نقی حیدری‌، سید علی نقی حیدری از شخصیت‌های قرن اخیر عراق و از دانشمندان و علمای شهر بغداد
سیدعیسی کمال الدین، از علمای اصلاح طلب و استعمارستیز شیعه عراق در قرن سیزدهم و چهاردهم هجری
سیدقوچانی، آقا نَجَفیِ قوچانی، سیدمحمد حسن‌ بن سیدمحمد نجفی (۱۲۹۵-۱۳۶۳ق/۱۸۷۸-۱۹۴۴م)، فقیه، حکیم و ادیب
سیدمؤید بالله، معروف به «سید مؤید باللـه» و «عضدالدوله» (۳۳۳-۴۲۱ق/۹۴۵-۱۰۳۰م، فقیه، ادیب، محدث، مفسر و شاعر
سید علی بن طاووس حلی، از نوادگان امام حسن مجتبی و امام سجاد علیهماالسلام از علمای بزرگ شیعه
سید علی احمد حجت کابلی، از علمای شیعه
سید علی بن عبدالکریم نیلی نجفی، از علمای بزرگ قرن هشتم هجری
سید علی حسینی میلانی، از علمای بزرگ معاصر
سید علی خان مدنی، «سید صدر الدین علی بن احمد بن محمد معصوم حسینی دشتکی شیرازی»، معروف به سید علی خان مدنی (متوفای ۱۱۱۸ یا ۱۱۲۰ ق)
سید علی طباطبایی، از علمای بزرگ شیعه و صاحب ریاض المسائل
سید علی قاضی عسکر، از علمای معاصر
سید علی کبیر، از علمای شیعه قرن دوازدهم هجری
سید علی کمالی دزفولی‌، از علما و قرآن‌پژوهان معاصر
سید علی موسوی بهبهانی، از فقیهان برجسته
سید علی موسوی قزوینی‌، از اکابر فقهای عصر خود
سید علی موسوی گرمارودی، شخصیت‌نگار و از شاعران معاصر
سید علی میبدی، فقیه، اصولی، شاعر، لغت دان و از مفاخر علمای قرن سیزده و چهاردهم هجری
سید علی میرشریفی، از محققین و مؤلفین معاصر
سید علی همدانی، از علمای بزرگ قرن هشتم هجری
سید علی یثربی، از علمای شیعهرده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار