سیدعمیدالدین عبدالمطلب اعرجی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی از عالمان و فقیهان شیعه در قرن هشتم هجری سید عمید الدین عبدالمطلب بن محمد بن علی اعرجی است که در سال ۶۸۱ متولد شده و در سال ۷۵۴ هجری قمری وفات یافته است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

وی از سادات حسینی و از نسل امام زین العابدین(ع) است.
[۲] . حسینی جلالی، سید محمد حسین، فهرس التراث، ج ۱، ص ۶۷۳، قم، انتشارات دلیل ما، ۱۴۲۲ق.
چون مرحوم علامه حلی دایی ایشان است، از همان ابتدا در محضر ایشان تلمذ کرد.
[۳] .حسینی جلالی، سید محمد حسین، فهرس التراث، ج ۱، ص ۶۷۳، قم، انتشارات دلیل ما، ۱۴۲۲ق..
خاندان عمید الدین، جزو سادات و نقبای عراق بودند و بعد از وفات شمس الدین، پدر عمید الدین عبدالمطلب بن محمد؛ منصب نقابت و سرپرستی سادات به ایشان می‌رسد.
[۴] . حسینی جلالی، سید محمد حسین، فهرس التراث، ج ۱، ص ۶۷۵، قم، انتشارات دلیل ما، ۱۴۲۲ق..


معرفی برخی از آثار علمی

[ویرایش]

از جمله آثار او است:
۱. اشراق اللاهوت فی نقد شرح الیاقوت .‌
[۵] . حسینی جلالی، سید محمد حسین، فهرس التراث، ج ۱، ص ۶۷۵، قم، انتشارات دلیل ما، ۱۴۲۲ق...

۲. المسألة النافعة للمباحث الجامعة .‌
۳. المباحث العلمیة فی القواعد المنطقیة .
۴. جل الفوائد فی حل مشکلات القواعد .
۵. نهایة المأمول فی شرح تهذیب الوصول إلی علم الأصول .
۶. غایة السؤل فی شرح مبادئ الوصول .‌
۷. منیة اللبیب فی شرح التهذیب .‌
[۱۱] . فهرس التراث، ج ۱، ص ۷۲۷.

علامه آقا بزرگ تهرانی از کتابی نام می‌برد به نام:« کنز الفوائد فی حل مشکلات القواعد و تردداته‌ » که به نظر می‌آید نام اصلی کتاب « حل الفوائد فی حل مشکلات القواعد » باشد و توضیح می‌دهد که سید عمید الدین این کتاب را برای فرزندش سید ابوطالب نوشته است و در آن آراء و نظریات پسر دائی‌اش فخر المحققین را متعرض شده و احیاناً رد کرده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. . جبل عاملی، سید محسن امین، اعیان الشیعه، ج ۸، ص ۱۰۰، بیروت، دار التعارف للمطبوعات‌، ۱۴۰۶ق     .
۲. . حسینی جلالی، سید محمد حسین، فهرس التراث، ج ۱، ص ۶۷۳، قم، انتشارات دلیل ما، ۱۴۲۲ق.
۳. .حسینی جلالی، سید محمد حسین، فهرس التراث، ج ۱، ص ۶۷۳، قم، انتشارات دلیل ما، ۱۴۲۲ق..
۴. . حسینی جلالی، سید محمد حسین، فهرس التراث، ج ۱، ص ۶۷۵، قم، انتشارات دلیل ما، ۱۴۲۲ق..
۵. . حسینی جلالی، سید محمد حسین، فهرس التراث، ج ۱، ص ۶۷۵، قم، انتشارات دلیل ما، ۱۴۲۲ق...
۶. جبل عاملی، سید محسن امین، اعیان الشیعه، ج ۸، ص ۱۰۰، بیروت، دار التعارف للمطبوعات‌، ۱۴۰۶ق     .
۷. جبل عاملی، سید محسن امین، اعیان الشیعه، ج ۸، ص ۱۰۰، بیروت، دار التعارف للمطبوعات‌، ۱۴۰۶ق     .
۸. جبل عاملی، سید محسن امین، اعیان الشیعه، ج ۸، ص ۱۰۰، بیروت، دار التعارف للمطبوعات‌، ۱۴۰۶ق     .
۹. جبل عاملی، سید محسن امین، اعیان الشیعه، ج ۸، ص ۱۰۰، بیروت، دار التعارف للمطبوعات‌، ۱۴۰۶ق.    
۱۰. جبل عاملی، سید محسن امین، اعیان الشیعه، ج ۸، ص ۱۰۰، بیروت، دار التعارف للمطبوعات‌، ۱۴۰۶ق     .
۱۱. . فهرس التراث، ج ۱، ص ۷۲۷.
۱۲. .آقابزرگ تهرانی، الذریعه الی تصانیف الشیعه، ج ۱۸، ص ۱۶۲، قم، تهران، اسماعیلیان، کتابخانه اسلامیه، ۱۴۰۸ق.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئیست ناریخ بازیابی ۱۳۹۴/۱۰/۰۶    جعبه ابزار