سیدمحمدابراهیم بن محمدصادق موسوی خواجویی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیّدمحمّدابراهیم بن محمّدصادق، از نویسندگان قرن دوازده هجری در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سیّدمحمّدابراهیم بن محمّدصادق بن ابوالقاسم بن محمّدباقر بن محمّدصادق بن ابوالقاسم بن محمّدباقر موسوی خواجویی (عموی جدّ پدر نگارنده)، مؤلّف جنگی است که به نام آقا محمّدحسین در ربیع الاوّل سال ۱۱۹۹ق جمع آوری نموده است. نسخه به شماره ۴۴۲۴ در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران موجود است.
[۱] مرکز اسناد دانشگاه تهران، فهرست مرکزی دانشگاه تهران، ج۱۳، ص۳۳۸۶.
[۲] معلم حبیب‌آبادی، محمدعلی، مکارم آلاثار، ج۵، ص۱۷۳۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مرکز اسناد دانشگاه تهران، فهرست مرکزی دانشگاه تهران، ج۱۳، ص۳۳۸۶.
۲. معلم حبیب‌آبادی، محمدعلی، مکارم آلاثار، ج۵، ص۱۷۳۳.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۰۷.    جعبه ابزار