سیدمحمدابراهیم حسینی بهشتی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیّدمحمّدابراهیم حسینی بهشتی، از فقهای قرن سیزده و چهارده هجری در اصفهان است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سیّدمحمّدابراهیم بن سیّداسداللّه حسینی بهشتی، عالم فقیه کامل، دارای اجازه اجتهاد از آخوند ملاحسینعلی تویسرکانی متوفّی ۲۸ صفر ۱۳۱۰، مدفون در تکیه سادات بهشتی واقع در تخت فولاد است.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۷۱۹.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، سیری در تاریخ تخت فولاد، ص۱۳۵.
بر سنگ مزارش با این القاب از او یاد شده: سیّد المحققین و زبده المدققین، ظهیر الاسلام و المسلمین، عمده الفقهاء و المجتهدین، السخی الکریم و العلیم الحلیم. مادّه تاریخ وفاتش این بیت است:
"تاریخ وی از خرد شدم جویا گفت: «فردوس بدان مقام ابراهیم ست."

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۷۱۹.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، سیری در تاریخ تخت فولاد، ص۱۳۵.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۸۹.    جعبه ابزار