سیدمحمدباقر بن سیف‌اللّه حسینی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدمحمدباقر بن سیف‌اللّه اصفهانی حسینی، از فضلاء، خطباء و نویسندگان کتب در قرن سیزدهم هجری در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سیّد محمّد باقر بن سیف اللَّه اصفهانی حسینی شهیر به «سیّد واعظ»، از فضلاء، خطباء و نویسندگان کتب در قرن سیزدهم هجری است. وی در سال ۱۲۲۰ دو کتاب «اصوال‌الدین و مرشد العوام»، هر دو از تالیفات میرزای قمی را کتابت نموده، این دو نسخه ضمن مجموعه شماره ۷۲۶ در کتابخانه آیت اللّه گلپایگانی در قم موجود است.
[۱] حسینی اشکوری، سیداحمد، فهرست کتابخانه آیت اللَّه گلپایگانی، ج۲، ص۲۰۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حسینی اشکوری، سیداحمد، فهرست کتابخانه آیت اللَّه گلپایگانی، ج۲، ص۲۰۶.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۱۰۲.    


جعبه ابزار