سیدمحمدباقر بن علی طباطبایی بروجردی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمیرزامحمّدباقر بن حاج میرسیّدعلی طباطبائی بروجردی، عالم فاضل از علماء اواخر دوره قاجاریه در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرزامحمّدباقر بن حاج میرسیّدعلی طباطبائی بروجردی، عالم فاضل از علماء اواخر دوره قاجاریه است. در اصفهان متولّد شد و نزد پدر خود و آقا سیّد مهدی نحوی و دیگران به تحصیل پرداخت. وی نزد عوام و خواص مورد احترام بوده و ظلّ السّلطان حاکم اصفهان اوامر او را می‌پذیرفته است. [همچنین در نهضت علمای اصفهان علیه سلطه اقتصادی بیگانگان بر مسلمانان همراه و هم قدم بوده و اعلامیه‌ای را در این حرکت امضاء و تایید نموده است.]
سرانجام در ۲۲ رجب ۱۳۴۰ق وفات یافته و در تکیه بروجردی واقع در تخت فولاد مدفون شد.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، رجال اصفهان یا تذکره القبور، ص۲۳۳.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۱۴۵ و ۱۴۶.
[۳] جابری‌انصاری، حسن‌خان، تاریخ اصفهان، ص۳۱۵.
[۴] نجفی، موسی،‌اندیشه سیاسی حاج آقا نوراللَّه اصفهانی، ص۲۱۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، رجال اصفهان یا تذکره القبور، ص۲۳۳.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۱۴۵ و ۱۴۶.
۳. جابری‌انصاری، حسن‌خان، تاریخ اصفهان، ص۳۱۵.
۴. نجفی، موسی،‌اندیشه سیاسی حاج آقا نوراللَّه اصفهانی، ص۲۱۱.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۱۱۱-۱۱۲.    


جعبه ابزار