سیدمحمدباقر بن محمدصادق موسوی اصفهانی (عالم)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدمحمدباقر بن سیّدمحمّدصادق موسوی اصفهانی، عالم فاضل قرن یازده و دوازده در اصفهان و از شاگردان علّامه مجلسی می‌باشد.


معفی اجمالی

[ویرایش]

سیدمحمدباقر بن سیّدمحمّدصادق موسوی اصفهانی، عالم فاضل که در زمره شاگردان علّامه مجلسی (علیه‌الرحمه) بوده و در ۲۵ جمادی الثانی ۱۱۱۱ه. ق وفات یافته در اراضی جنوبی تکیه خاتون‌آبادی‌ها در تخت فولاد دفن گردید. آثار قبر تا چند سال قبل موجود بود و اکنون سنگ آن مفقود گردیده است.
[۱] معلم حبیب‌آبادی، محمدعلی، مکارم الآثار، ج۵۷ ص۱۷۳۱.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۴۱۵.
[۳] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، سیری در تاریخ تخت فولاد، ص۵۸.

[وی جدّ خاندان مهدوی و نحوی اصفهان است.]

پانویس

[ویرایش]
 
۱. معلم حبیب‌آبادی، محمدعلی، مکارم الآثار، ج۵۷ ص۱۷۳۱.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۴۱۵.
۳. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، سیری در تاریخ تخت فولاد، ص۵۸.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۱۰۴.    
جعبه ابزار