سیدمحمدباقر رویدشتی اصفهانی نائینی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیّدمحمّدباقر رویدشتی، عالم فاضل و طبیب متقی، و از علمای اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سیّدمحمّدباقر رویدشتی اصفهانی نائینی ابن سیّدمحمّدتقی بن میرصدرالدّین محمّد بن امیر غیاث الدّین. عالم فاضل و طبیب متّقی، در سال ۱۲۳۲ق متولّد شد. وی از غایت زهد کمتر طبابت می‌نموده، لکن کمال حذاقت را داشته است. در سال ۱۳۳۵ق به سنّ یکصد و سه سالگی وفات یافته و در صحن امامزاده سلطان سیّدعلی در نائین مدفون شد.
[۱] بلاغی، عبدالحجة، تاریخ نائین، ص۱۷۹.
[۲] معلم حبیب‌آبادی، محمدعلی، مکارم الآثار، ج۸، ص۲۹۲۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. بلاغی، عبدالحجة، تاریخ نائین، ص۱۷۹.
۲. معلم حبیب‌آبادی، محمدعلی، مکارم الآثار، ج۸، ص۲۹۲۸.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۶۶.    


جعبه ابزار