سیدمحمدباقر موسوی خوانساری اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمیرزا محمّدباقر موسوی خوانساری، عالم فاضل جلیل، در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرزامحمّدباقر بن آقا سیّدحسین بن ابوالقاسم جعفر موسوی خوانساری اصفهانی، عالم فاضل جلیل، در اصفهان نزد جمعی از علماء تحصیل نموده و از ملّامحمّد بن عبدالفتاح تنکابنی (فاضل سراب) اجازه دریافت نموده است و محمّد بن محمّد زمان کاشانی از او اجازه روایتی دارد.
[۱] زندگانی آیت اللَّه چهارسوقی، ص۱۰۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. زندگانی آیت اللَّه چهارسوقی، ص۱۰۴.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۸۷.    


رده‌های این صفحه : عالمان اصفهان | عالمان ایران
جعبه ابزار