سیدمحمدباقر واعظ اعرجی حسینی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمیرمحمّدباقر واعظ، عالم فاضل، وی از بزرگان فضلای اصفهان است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرمحمّدباقر واعظ بن میرمحمّداسماعیل بن میرابوصالح بن میرعبدالرزّاق بن میرمحمّداسماعیل اعرجی حسینی اصفهانی، عالم فاضل، از بزرگان فضلای اصفهان است. وی پیش‌نماز مسجد جامع جدید سلطانی و مدرس مدرسه میرزا مهدی در بیدآباد اصفهان بوده و در این شهر وفات یافته است.

فرزندان

[ویرایش]

هفت فرزند او: میرمحمّدصادق واعظ، حاج میرمحمّداسماعیل، میرعلینقی، میرسیّدعلی، میرمحمّدمهدی، میرمحمّدکاظم و میرمحمّدرضا از علمای اصفهان به شمار می‌رفته‌اند.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۳۰۹-۳۱۰.

در ارشاد المسلمین می‌نویسد که در سال ۱۱۹۸ق در عداد علماء معروف بوده است. سال وفاتش معلوم نیست.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۳۰۹-۳۱۰.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۵۸.    جعبه ابزار